Công văn 2610/TCMT-QLCT: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra

30-08-2018 | 09:20    (lượt xem:63)

Ngày 22/8/2018, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 2610/TCMT-QLCT về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra.

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

20-07-2018 | 07:52    (lượt xem:99)

Ngày 10/7/2018, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ: ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa XK,NK

20-07-2018 | 07:46    (lượt xem:84)

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 1919/QĐ-TCHQ về quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa XK,NK.

Công văn 3381/BTNMT-TCMT: tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường

29-06-2018 | 09:18    (lượt xem:96)

Ngày 27/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 3381/BTNMT-TCMT gửi Văn phòng Chính phủ để trả lời về kiến nghị của VASEP trong công văn số 18/2018/CV-VASEP. Theo đó, Bộ TNMT đã thống nhất với Bộ NN&PTNT một số nội dung sau:

Công văn 1203/QLCL-CL1: Chứng nhận DS 2031 đối với sản phẩm tôm xuất khẩu vào Hoa Kỳ

29-06-2018 | 09:14    (lượt xem:134)

Liên quan đến mẫu Giấy khai báo của nhà nhập khẩu/xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ (mẫu DS-2031) cấp cho các lô hàng tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu vào thị trường này, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

Thông tư 44/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 285/2016/TT-BTC vàTT 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí và lệ phí trong công tác thú y và thẩm định QLCL, ATTP

25-05-2018 | 09:02    (lượt xem:113)

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 44/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định QLCL, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nghị định 74/2018/NĐ-CP: sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

22-05-2018 | 07:43    (lượt xem:116)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định 64/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22-05-2018 | 07:40    (lượt xem:80)

Ngày 07/5/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

CV 903/QLCL-CL1: Tình hình cảnh báo Nitrofuran các lô hàng tôm XK vào Hàn Quốc

10-05-2018 | 09:22    (lượt xem:88)

Ngày 4/5/2018, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) ban hành công văn số 903/QLCL-CL1 về tình hình cảnh báo Nitrofuran các lô hàng tôm XK vào thị trường Hàn Quốc.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

27-03-2018 | 08:19    (lượt xem:121)

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.4224998
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3024
4195
7219
4198224
75635
112545
4224998

Địa chỉ IP: 54.162.118.107
Giờ máy chủ: 2018-10-23 14:17:13
Visitors Counter