Bộ NN&PTNT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

20-02-2019 | 09:41    (lượt xem:2)

Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT (TT36/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2019.

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT: quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

30-01-2019 | 03:07    (lượt xem:29)

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11-01-2019 | 08:01    (lượt xem:31)

Ngày 21/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh lực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư 38/2018/TT-BCT: quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

14-11-2018 | 09:16    (lượt xem:80)

Ngày 30/10/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghị quyết 139/NQ-CP: ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

14-11-2018 | 09:14    (lượt xem:77)

Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 139/NQ-CP ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Thông tư 39/2018/TT-BCT: quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

09-11-2018 | 07:47    (lượt xem:101)

Ngày 30/10/20178, Bộ Công thương đã ban hành thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa XK.

Công văn 2610/TCMT-QLCT: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra

30-08-2018 | 09:20    (lượt xem:155)

Ngày 22/8/2018, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 2610/TCMT-QLCT về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra.

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

20-07-2018 | 07:52    (lượt xem:185)

Ngày 10/7/2018, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ: ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa XK,NK

20-07-2018 | 07:46    (lượt xem:159)

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định 1919/QĐ-TCHQ về quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa XK,NK.

Công văn 3381/BTNMT-TCMT: tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường

29-06-2018 | 09:18    (lượt xem:176)

Ngày 27/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 3381/BTNMT-TCMT gửi Văn phòng Chính phủ để trả lời về kiến nghị của VASEP trong công văn số 18/2018/CV-VASEP. Theo đó, Bộ TNMT đã thống nhất với Bộ NN&PTNT một số nội dung sau:4504582
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1956
2249
6913
4480152
46191
64719
4504582

Địa chỉ IP: 34.229.194.198
Giờ máy chủ: 2019-02-20 18:08:49
Visitors Counter