Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 01/02 - 8/02/2015)

06-02-2015 | 02:58    (lượt xem:1606)

  Giá Thủy sản từ ngày 01/02 - 8/02/2015

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 22/01 - 31/01/2015)

30-01-2015 | 08:44    (lượt xem:1504)

  Giá Thủy sản từ ngày 22/01 - 31/01/2015

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 15/01 - 21/01/2015)

30-01-2015 | 08:43    (lượt xem:1589)

  Giá Thủy sản từ ngày 15/01 - 21/01/2015

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 08/01 - 14/01/2015)

30-01-2015 | 08:41    (lượt xem:1570)

  Giá Thủy sản từ ngày 08/01 - 14/01/2015

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 01/01 - 07/01/2015)

13-01-2015 | 02:21    (lượt xem:1471)

  Giá Thủy sản từ ngày 01/01 - 07/01/2015

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 11/12 - 17/12/2014)

19-12-2014 | 09:10    (lượt xem:1478)

  Giá Thủy sản từ ngày 11/12 - 17/12/2014

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 04/12 - 10/12/2014)

12-12-2014 | 07:18    (lượt xem:1492)

  Giá Thủy sản từ ngày 04/12 - 10/12/2014

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 27/11 - 03/12/2014)

04-12-2014 | 03:17    (lượt xem:1454)

  Giá Thủy sản từ ngày 27/11 - 03/12/2014

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 20/11 - 26/11/2014)

27-11-2014 | 09:02    (lượt xem:1587)

  Giá Thủy sản từ ngày 20/11 - 26/11/2014

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn

Thông tin giá cả một số mặt hàng thủy sản (Từ ngày 13/11 - 19/11/2014)

27-11-2014 | 09:01    (lượt xem:1509)

  Giá Thủy sản từ ngày 13/11 - 19/11/2014

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh – Phường Mỹ Xuyên – Tp Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 076 2 220 203                         Fax: 076 3 727 657

Hotline: 0918 241 812 (gặp Nên) – 0918.717.545 (Gặp Bình) - 0919 229 609 (gặp Yến)

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Websitewww.afa.vn
9570146
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
388
568
2761
9558040
7287
41661
9570146

Địa chỉ IP: 35.172.111.47
Giờ máy chủ: 2023-06-08 17:08:11
Visitors Counter