Đã ra Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho nước thải chế biến thủy sản

21-01-2016 | 08:22    (lượt xem:1418)

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo thông tư này là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ (Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm)

07-10-2014 | 10:00    (lượt xem:2294)

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nuôi bán thâm canh và thâm canh tôm sú; nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (TTCT) trên phạm vi cả nước.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao

23-09-2014 | 08:50    (lượt xem:2048)

Đây là những điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Giới thiệu về tiêu chuẩn VietGAP

08-07-2014 | 09:44    (lượt xem:1905)

Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) áp dụng đối với nuôi thương phẩm cá tra, tôm sú và tôm chân trắng.

Giới thiệu về tiêu chuẩn Global GAP

08-07-2014 | 09:13    (lượt xem:1848)

Global GAP – các điểm kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ Bảo đảm Nông trại Tích hợp (cơ sở mọi nông trại).

Giới thiệu về tiêu chuẩn ASC

08-07-2014 | 08:57    (lượt xem:1981)

Tài liệu này bao gồm các quy phạm thực hành quản lý tốt hơn đã được đề cập trong PAD (bộ tiêu chuẩn của Đối thoại nuôi cá tra/basa). Bộ tiêu chuẩn của PAD mang tính toàn cầu, là công cụ hỗ trợ nhằm giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường và xã hội liên quan đến nuôi cá tra/basa.
9570111
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
353
568
2726
9558040
7252
41661
9570111

Địa chỉ IP: 35.172.111.47
Giờ máy chủ: 2023-06-08 16:38:23
Visitors Counter