Giới thiệu hoạt động Khoa Học & Công Nghệ

Bạn đánh giá:  / 4
DỡHay 

 

 

 

Hình: Trung tâm Giống Thủy sản An Giang

   

   

Là một đơn vị chủ lực của tỉnh về nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác sản xuất giống thủy sản, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm Giống Thuỷ sản An Giang đã và đang thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ nuôi và sản xuất giống hiệu quả nhằm phục vụ cho nghề nuôi trong tỉnh và trong khu vực. Trong đó, đã có nhiều đề tài, dự án được thực hiện thành công, bao gồm các dự án nhận chuyển giao công nghệ sản xuất. Hiện nay, Trung tâm giống Thuỷ sản An Giang đã làm chủ nhiều công nghệ để có thể trở thành đơn vị chuyển giao nhiều công nghệ lại cho một số đơn vị, cơ sở nuôi trong và ngoài tỉnh.

 

    Từ năm 2001 đến nay, tổng số đề tài, dự án Trung tâm Giống Thuỷ sản An Giang chủ nhiệm và phối hợp thực hiện với các đơn vị khác là 36 đề tài, dự án cấp tỉnh; trong đó có 14 dự án do Trung tâm chủ trì thực hiện và 22 dự án phối hợp thực hiện với các cá nhân và đơn vị khác như từ các Viện, Trường Đại Học, Công ty, Phòng Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn... trong và ngoài tỉnh; và chuyển giao công nghệ cho 19 cá nhân và các cơ sở ngoài tỉnh như Vĩnh Long, Long An, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Các đề tài dự án Trung tâm đã và đang thực hiện cũng như phối hợp thực hiện từ năm 2001 đến nay: 

 

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

NĂM THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Áp dụng kỹ thuật trữ lạnh Nitơ lỏng để bảo quản tinh trùng cá tra (Pangasius hypophthalmus) và cá basa (Pangasius bocourti)

Lê Thanh Hùng

Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Giống Thủy sản

04/2001 – 06/2002

 

2

Ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo và sản xuất giống ếch thái lan

-

Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Giống Thủy sản

05/2005 – 07/2005

 

3

Quan trắc môi trường và xác định tác nhân gây bệnh trên cá da trơn (tra - Pagasianodon hypophthlmus và basa – Pangasius bocourti) và tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Phương

Trường Đại học Cần Thơ

-

04/2005 – 04/2007

 

4

Thực nghiệm sản xuất và nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii Deman, 1879) toàn đực

Hoàng Thị Thủy Tiên

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Giống Thủy sản AG

10/2005 – 11/2007

 

5

Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá leo (Wallago attu Schneider, 1801) ở tỉnh An Giang

Dương Nhựt Long

Trường Đại học Cần Thơ

-

2006 -2008

 

6

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá lăng nha (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) tại An Giang

Ngô Văn Ngọc

Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

06/2006 – 06/2008

 

7

Ứng dụng thử nghiệm công nghệ xử lý nước nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp xử lý purolite tốc độ cao

Mai Thị Thanh Giang

Trung Tâm Khuyến ngư và Giống Thủy sản An Giang

-

08/2008 – 11/2008

 

8

Chuyển giao mô hình sản xuất giống và nuôi tăng sản cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1909) ở An Phú tỉnh An Giang

Dương Nhựt Long

Trường Đại học Cần Thơ

Trung Tâm Khuyến ngư và Giống Thủy sản An Giang

2007 – 2009

 

9

Xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu (Mastacembelus armatus)

Phan Phương Loan

Trường Đại học An Giang

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

08/2007 – 08/2009

 

10

Kế hoạch Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản vùng đồng bào dân tộc huyện Tri Tôn

Triệu Thị Y Vanne

Trung tâm Giống Thủy sản An Giang

-

2008 – 2009

 

11

Tập huấn kỹ thuật và sản xuất giống cá bống tượng (Oxyeleotris marmoratus)

Ngô Vương Hiếu Tính

Trung Tâm Khuyến ngư và Giống Thủy sản An Giang

Trung Tâm Khuyến ngư Cà Mau

08/2008 – 08/2009

 

12

Tập huấn kỹ thuật và nuôi thử nghiệm cá rô phi cải thiện di truyền về tốc độ tăng trưởng (Novit-4)

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Trung Tâm Khuyến ngư và Giống Thủy sản An Giang

-

11/2008 – 06/2009

 

13

Tập huấn kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm giống lươn đồng (Monopterus albus)

Trần Thị Hồng

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

Trung Tâm khuyến ngư và giống Thủy sản An Giang

10/2008 – 12/2009

 

14

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá lăng nha (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) thương phẩm trong bè ở An Giang

Ngô Văn Ngọc

Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM

Trung Tâm Khuyến ngư và Giống Thủy sản An Giang

09/2008 – 06/2010

 

15

Xã hội hóa sản xuất giống tôm càng xanh tỉnh An Giang giai đoạn 2007-2010

-

Sở Thủy sản An Giang

Trung tâm NCSX Giống Thủy sản AG

2007 - 2010

 

16

Xác định tác nhân chính gây bệnh và đề xuất quy trình phòng và trị bệnh đục thân trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại các trại giống tỉnh An Giang

Lý Thị Thanh Loan

Trung tâm Quốc Gia Quan Trắc, Cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh Thủy sản Khu vực Nam bộ - Viện NCNT Thủy sản II

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Giống Thủy sản An Giang

2007 - 2011

 

17

Phát triển đàn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bố mẹ hậu bị tốt

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

Trường Đại học An Giang

11/2009 – 05/2012

 

18

Nghiên cứu kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá leo (Wallago attu Block and Schneider, 1801) tại An Giang

Lam Mỹ Lan

Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học An Giang

10/2008 – 04/2012

 

19

Triển khai mô hình nuôi cá lóc (Channa spp.) trong bể lót bạt ở tỉnh An Giang

Dương Nhựt Long

Trường Đại học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

06/2010 – 06/2011

 

20

Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) thương phẩm trong ao đất ở tỉnh An Giang

Dương Nhựt Long

Trường Đại Học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

07/2011 – 03/2012

 

21

Thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá linh ống (Cirrihinus juillinni) trong ao đất tại An Giang

Trần Phùng Hoàng Tuấn

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

-

01/2011 – 07/2012

 

22

Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus armatus)

 

Phan Phương Loan

Trường Đại học An Giang

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

10/2009 – 11/2011

Đang thực hiện

23

Tập huấn và sản xuất thử nghiệm mô hình sản xuất giống lươn đồng (Monopterus albus) bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo tại An Giang

Triệu Thị Y Vanne

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

-

07/2011 – 07/2012

 

24

Phát triển mô hình nuôi cá lóc (Channa spp.) trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn bán công nghiệp”

Ngô Thị Hạnh

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

-

09/2011 – 08/2012

 

25

Thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá linh ống (Cirrihinus juillinni)

Nguyễn Văn Kiểm

Trường Đại học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

2009 - 2012

 

26

Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển vùng nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1909) ở huyện An Phú tỉnh An Giang

Trương Chí Thông

Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

03/2011 – 03/2013

 

27

Tập huấn và thử nghiệm quy trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại An Giang ứng dụng quy trình nước trong hở kết hợp Ozone và thảo dược Diệp hạ châu

Võ Thị Thanh Vân

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

-

01/2012-04/2013

 

28

Xây dựng quy trình ương cá lăng nha (Mystus wyckioides) trên bể lót bạt

Trần Phùng Hoàng Tuấn

Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang

-

05/2012 – 01/2013

 

29

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

Trần Văn Hận

Trường Đại Học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

04/2012 – 06/2013

 

30

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá heo (Botia modesta Bleeker, 1865) ở tỉnh An Giang

Dương Nhựt Long

Trường Đại Học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

05/2010 – 12/2013

Đang thực hiện

31

Xã hội hóa sản xuất giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015

-

Sở NN&PTNT An Giang

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

2011 - 2015

Đang thực hiện

32

Nghiên cứu các bệnh thường gặp ở lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giống và nuôi thương phẩm và các biện pháp phòng trị”

Lý Thị Thanh Loan

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thủy sản Thanh Loan

Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

09/2012 – 09/2014

Đang thực hiện

33

Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)toàn đực trong ao đất

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Trung Tâm Giống Thủy sản AG

-

2013-2014

Đang thực hiện

34

Kế hoạch nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) trong bể lót bạt với mật độ cao

-

Trung Tâm Giống Thủy sản AG

-

2013

Đang thực hiện

35

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thương phẩm cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1909) theo hướng nâng cao kích cỡ sản phẩm khi thu hoạch

-

Trung Tâm Giống Thủy sản AG

-

2013

Đang thực hiện

36

Xây dựng qui trình phòng và trị bệnh cá lóc (Channa sp) từ giai đoạn ương giống đến nuôi thịt

PGs.Ts. Đặng Thị Hoàng Oanh

Đại học Cần Thơ

Trung Tâm Giống Thủy sản AG

09/2013-03/2016

Đang thực hiện

 

Một số chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như:

      - Chọn tạo con giống mới ứng dụng công nghệ cao: Trung tâm hợp tác với Công ty Green Advance thực hiện kế hoạch hợp tác “Sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ Israel”.  

      - Chọn tạo công nghệ sản xuất mới ứng dụng công nghệ cao: Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thương phẩm cá sặc rằn theo hướng nâng cao kích cỡ sản phẩm khi thu hoạch” và kế hoạch “Nuôi thương phẩm lươn đồng trong bể lót bạt mật độ cao”.

 

 Các công nghệ hiện nay Trung tâm Giống Thuỷ sản An Giang đang sở hữu và hoạt động chuyển giao công nghệ:

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis).

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lóc (Channa spp.) trên bể lót bạt.

    - Sinh sản nhân tạo và ương giống cá tra (Pangasianodon hypophthamus) theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

    - Tư vấn xây dựng trại sản xuất giống và vùng nuôi thương phẩm cá tra theo tiêu chuẩn Global GAP.

    - Sản xuất giống  và nuôi thương phẩm cá Lăng nha (Mystus wyckioides).

    - Nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất và ruộng lúa.

    - Sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng (Monopterus albus).

    - Sản xuất giống cá rô phi đơn tính toàn đực (Tilapia).

 

Với sự nỗ lực không ngừng tìm tòi, hoàn thiện và phát triển nguồn tài nguyên Khoa học & Công nghệ của đơn vị, Trung tâm Giống Thuỷ sản An Giang luôn sẵn sàng nhận mọi liên hệ từ các cá nhân, đơn vị có nhu cầu nhận chuyển giao, hợp tác sản xuất, phối hợp nghiên cứu với Trung tâm, góp phần đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thuỷ sản tại An Giang và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và trong nước nói chung.

 

 

 

 
9570140
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
382
568
2755
9558040
7281
41661
9570140

Địa chỉ IP: 35.172.111.47
Giờ máy chủ: 2023-06-08 17:03:21
Visitors Counter