Đã ra Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho nước thải chế biến thủy sản

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo thông tư này là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016.

 

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải và áp dụng thay thế QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải CBTS ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT, giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản (C) làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm, trong đó, tổng phospho (tính theo P) là 20 mg/l (khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đich cấp nước sinh hoạt) thay vì 6 mg/l như cách áp dụng trước tại QCVN 40:2011.

Ngày 03/7/2015, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng đã gửi Công văn số 107/2015/CV-VASEP tới Tổng cục Môi trường và Tổ soạn thảo QCKTQG về môi trường đối với nước thải ngành CBTS Góp ý về nội dung Dự thảo thay thế QCVN 11:2008 về quy chuẩn nước thải CN chế biến thủy sản. Trong đó, VASEP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường không đưa thông số phospho vào trong dự thảo. Trường hợp cần thiết cho thực tế quản lý thì: trên cơ sở khoa học, thực tế ngành chế biến thủy sản và thực nghiệm của doanh nghiệp - đề xuất chỉ tiêu phospho phải ở mức giới hạn phù hợp có thể thực hiện được, cụ thể mức giới hạn là 20mg/l – thay vì chỉ 10 mg/l như Dự thảo.

 

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất tích cực và chủ động có kế hoạch sửa đổi QCVN 11:2008 về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc và bất cập cho cộng đồng DN thủy sản theo các kiến nghị của VASEP.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT

Tạ Hà - Vasep

 

6053550
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
3976
4919
16874
6007075
115984
140230
6053550

Địa chỉ IP: 3.214.224.224
Giờ máy chủ: 2020-02-27 19:46:14
Visitors Counter