Bộ Tài nguyên & Môi trường thành lập tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải ngành chế biến thủy sản

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

Ngày 27/3/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 667/QĐ-BTNMT về việc thành lập tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải ngành chế biến thủy sản. Trong đó, VASEP là 1 thành viên của tổ soạn thảo.

 

Trước đó, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của các DN chế biến thủy sản về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường (QCVN 11:2008/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT). Trong đó, nổi bật là một số bất cập, vướng mắc chính như sau:

 

1. Các nhà máy chế biến thủy sản đều "không được" hoàn toàn áp quy chế kiểm soát môi trường đặc thù dành cho ngành CBTS theo QCVN 11:2008/BTNMT với 9 chỉ tiêu đặc thù dành cho chế biến thủy sản, mà thông thường bị áp kiểm thêm một số chỉ tiêu "ô nhiễm công nghiệp khác" theo QCVN 40:2011/BTNMT (trước đây là QCVN 24:2009). Với cách tiếp cận ”2 QCVN” này cùng Giấy phép của địa phương cấp (theo quy chiếu của QCVN 11:2008) khiến các Nhà máy không rõ và không xác định được ”phạm vi” bao phủ mà mình phải thực hiện khi các Đoàn tới thanh tra, cũng như thấy rằng chưa được áp dụng đúng theo quy chế đặc thù của ngành.

 

2. Các quy định hiện hành cũng chưa quy định và làm rõ đối với các Nhà máy CBTS tại các KCN. Tại đây, các nhà máy thủy sản dù đã tự đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, nhưng hầu hết các KCN đều áp kiểm soát hoàn toàn theo QCVN 40:2011/BTNMT.

 

3.  Trong đa số các trường hợp khi Thanh/Kiểm tra, các nhà máy đều phải kiểm thêm 1 số chỉ tiêu, bao gồm cả Nito và Phospho tổng với mức max 6ppm (theo QCVN 40:2011).

 

4.  Một số vướng mắc khác liên quan đến: bùn thải, cơ sở thu gom/xử lý chất thải nguy hại....

 

Trong hơn 2 năm qua (từ năm 2012 đến nay), Hiệp hội VASEP đã gửi nhiều văn bản kiến nghị tới Bộ Tài nguyên & Môi trường và Tổng cục Môi trường đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN chế biển thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường: công văn số 49/2012 ngày 15/5/2012; công văn số 182/2013/CV-VASEP ngày 28/8/2013; công văn số 68/2014/CV-VASEP ngày 25/2/2014; và công văn số 148/CV-VASEP ngày 11/8/2014.

 

Sau khi nhận được các văn bản kiến nghị của Hiệp hội VASEP, ngày 30/9/2013, Hiệp hội đã nhận được công văn số 3788/BTNMT-TCMT của Bộ TNMT. Theo CV 3788, Bộ TNMT thông báo đã có kế hoạch sửa đổi QCVN 11:2008/BTNMT (áp dụng đặc thù cho ngành chế biến thủy sản). Đồng thời, ngày 21/8/2014, Thứ trưởng Bộ TNMT đã tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội VASEP. Tại cuộc họp Bộ TNMT kết luận sẽ xem xét và sửa đổi QCVN11:2008, sẽ đánh giá sự cần thiết với 2 chỉ số Nitơ và Phốt-pho tổng, và ở mức bao nhiêu thì cần phải xem xét tới các yếu tố (tùy theo đối tượng và thực tế phát triển kinh tế của mỗi nước; căn cứ khoa học và cơ sở pháp lý; phù hợp thông lệ quốc tế và thuận lợi trong giao thương quốc tế).

 

Theo Vasep
9091584
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4220
4582
24596
9040454
117235
89133
9091584

Địa chỉ IP: 18.208.187.128
Giờ máy chủ: 2022-09-30 19:49:58
Visitors Counter