Kiến nghị nước thải từ trại nuôi cá tra tạm thời được áp dụng QCVN 62-MT:2016

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

Hiện nay, DN cá tra (tùy theo quy mô) đang tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cơ quan chức năng các cấp thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều DN không đạt do những vướng mắc về chỉ tiêu theo quy định về nước thải trại nuôi thủy sản chưa được ban hành.

 

Để giải quyết kịp thời các khó khăn này, ngày 26/6/2018, VASEP đã gửi Công văn số 92/2018/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ NN&PTNT kiến nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cho phép trong thời gian chờ ban hành QCVN nước thải riêng cho trại nuôi thủy sản thì các trại nuôi được áp dụng QCVN 62-MT:2016/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Đầu năm 2018, Văn phòng VASEP đã nhận được ý kiến phản hồi của các DN nuôi, chế biến và XK cá tra về việc ngành môi trường ở địa phương yêu cầu nước thải các chỉ tiêu gây ô nhiêm từ ao nuôi cá tra phải đạt giới hạn quy định tại cột A của QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT.

Tuy nhiên, trong thực tế, trong quá trình nuôi cá tra, các DN đều xử lý nước thải theo phương án xử lý lắng lọc sinh học trong ao lắng thải. Do đó, việc xử lý nước thải của quá trình nuôi không phù hợp và không khả thi với phương án đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy trình xử lý với thiết bị công nghiệp như áp dụng tại các nhà máy chế biến. Nếu nước thải từ ao nuôi cá tra ra môi trường yêu cầu các chỉ tiêu gây ô nhiễm đạt cột A của QCVN 10:2011/BTNMT là rất khắt khe và DN khó có thể đạt được.

Ngày 17/4/2018, Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và VASEP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các DN trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường. Cuộc họp này đã đi đến thống nhất, trong năm 2018 - 2019, Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, VASEP sẽ phối hợp xây dựng QCVN quy chuẩn riêng cho nước thải chăn nuôi thủy sản.

Hiện nay, một số ĐTM của dự án nuôi cá tra đang được các Sở TN&MT yêu cầu áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT để kiểm soát nước thải trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Vấn đề này đang tạo nên áp lực lớn về công tác xử lý nước thải đối với hoạt động nuôi cá tra của các doanh nghiệp vì theo quy định các đối tượng áp dụng của QCVN 40:2011/BTNMT chỉ là các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp hoặc nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại của các DN nuôi cá tra, nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động nuôi cá tra tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây tác động tiêu cực đến môi trường và phù hợp quá trình kiểm soát chất lượng nước thải trong điều kiện hoạt động nuôi cá tra của các doanh nghiệp thủy sản, Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT có văn bản hướng dẫn cho phép trong thời gian chờ ban hành QCVN nước thải riêng cho trại nuôi thủy sản thì các trại nuôi được áp dụng QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Tạ Hà - Vasep

 

5004368
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
971
2961
20690
4960247
68056
116015
5004368

Địa chỉ IP: 54.162.151.77
Giờ máy chủ: 2019-07-21 07:57:33
Visitors Counter