DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN TTGTS AG CÙNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 


1
. Tên dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm tôm càng xanh trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang.”

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt – Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ.  

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Trần Văn Hận - Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản - Nghiên cứu viên - Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, ĐHCT.     

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Giống Thủy sản tỉnh An Giang.          

2. Tên dự án: “Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao đất ở tỉnh An Giang”.

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt – Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ.  

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Dương Nhựt Long – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, ĐHCT.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Giống Thủy sản tỉnh An Giang.

3. Tên dự án: Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển vùng nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1909) ở huyện An Phú tỉnh An Giang.

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Trương Chí Thông

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang

4. Tên dự án: Thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá linh ống (Cirrihinus juillinni)

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Trường Đại học Cần Thơ

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Nguyễn Văn Kiểm

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang.

5. Tên dự án: Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus armatus)

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Trường Đại học An Giang

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Phan Phương Loan

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang.

6. Tên dự án: Triển khai mô hình nuôi cá lóc (Channa spp.) trong bể lót bạt ở tỉnh An Giang

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Trường Đại học Cần Thơ

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Dương Nhựt Long

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung Tâm Giống Thủy Sản An Giang.

7. Tên dự án: Xác định tác nhân chính gây bệnh và đề xuất quy trình phòng và trị bệnh đục thân trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại các trại giống tỉnh An Giang

Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm Quốc Gia Quan Trắc, Cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh Thủy sản Khu vực Nam bộ - Viện NCNT Thủy sản II

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Lý Thị Thanh Loan

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Giống Thủy sản An Giang
9479509
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Cuối tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
734
30
1541
9473685
30362
54904
9479509

Địa chỉ IP: 3.236.209.138
Giờ máy chủ: 2023-03-29 05:43:37
Visitors Counter