Gỡ vướng sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Trước vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thủy sản về sử dụng mã nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có hướng dẫn cụ thể, đồng thời sẽ tăng cường công tác hậu kiểm. 

 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai thực hiện Khoản 2 Điều 19b (được bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

Về quyền sử dụng mã nước ngoài, bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng bao gồm một trong các hình thức, gồm: Văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.

Được biết, trước đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... đã có cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương cho rằng, việc sử dụng mã số, mã vạch của các đối tác nước ngoài góp phần giúp hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp doanh nghiệp cố tình sử dụng những mã số, mã vạch nước ngoài mà không được ủy quyền, thậm chí đã có phản ánh từ những tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến nguy cơ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khăn tại các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, qua phản ánh thực tế của doanh nghiệp, các đơn vị quản lý chuyên ngành cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP do các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ nên xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi xuất khẩu hàng hóa có sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài.

Cùng với việc tháo gỡ nêu trên, trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng những trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc uỷ quyền sử dụng mã nước ngoài để theo dõi, tổ chức thực hiện hậu kiểm.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác hậu kiểm đối với việc sử dụng mã nước ngoài của doanh nghiệp xuất khẩu.

Lê Thu - haiquanonline.com.vn