Tái cấp vốn cho ngân hàng CSXH để hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội.

 

Theo đó, việc thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc do đại dịch COVID-19 thực hiện với những nội dung như sau:


- Tổng số tiền tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng;


- Lãi suất tái cấp vốn:


+ Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.


+ Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.


- Thời hạn tái cấp vốn, giải ngân tái cấp vốn:


+ Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội;


- Tài sản đảm bảo: Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội...


Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/5/2020.

 

 Nội dung Thông tư 05/2020/TT-NHNN

 

AFA