Công văn số 152/ANG-THNSKS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang: về việc các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang ra Công văn số 152/ANG-THNSKS về việc các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Nội dung Công văn số 152/ANG-THNSKS

AFA