Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ xuất khẩu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.


Ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 11/CT-TTg trong đó giao cho các bộ ngành triển khai các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ người dân trong việc vay vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh…


 Nội dung Chỉ thị số 11/CT-TTg

AFA