THÔNG BÁO: Về việc thay đổi trụ sở làm việc

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 
04-06-2021 | 09:20
Lượt xem : 3552

Căn cứ Công văn số 952/VPUBND-KTTH ngày 08/03/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc bố trí nơi làm việc mới cho Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản An Giang.


Hiệp hội chính thức di dời và đi vào hoạt động tại trụ sở mới kể từ ngày 01/06/2021. Nay xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh biết để tiện cho việc liên hệ công tác.

 

Địa chỉ liên lạc mới: Số 108 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang;

 

Điện thoại: 02963 943956

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Website: afa.vn

 Nội dung Thông báo

 

Trân trọng !