TPP - Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia và New Zealand cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 
18-01-2016 | 09:07
Lượt xem : 36015
Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018", Phòng Thương Mại Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập khảo sát "TPP - Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia và New Zealand cho các doanh nghiệp Việt Nam" với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả tại các thị trường nước ngoài. Chương trình có sự phối hợp của các tổ chức uy tín tại Australia và New Zealand.

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản thành viên AFA khi tham gia chương trình học tập khảo sát "TPP - Cơ hội tiếp cận hiệu quả thị trường Australia và New Zealand cho các doanh nghiệp Việt Nam" vui lòng thông báo lại cho AFA.

Nội dung chương trình quí doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm

Chương trình

Công văn 3237

Phiếu đăng ký