Doanh nghiệp cá Tra không phải nộp hợp đồng xuất khẩu từ ngày 31/12/2015

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 
12-01-2016 | 08:59
Lượt xem : 38467

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục XK cá Tra, DN không phải xuất trình/nộp hợp đồng XK sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Sau khi nhận được phản ánh vướng mắc từ VASEP về việc doanh nghiệp thủy sản vẫn phải đăng ký XK với Hiệp hội cá Tra Việt Nam thì mới đủ điều kiện thông quan, ngày 8/01/2016, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã gửi Công văn số 52/GSQL-GQ1 tới Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo không thực hiện thủ tục này theo chỉ đạo của Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 31/12/2015.

 

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan thông báo, ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 89/2015/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015. Một trong những nội dung của nghị quyết là: Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP là: "Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận".

 

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Do vậy, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục XK cá Tra, DN không phải xuất trình/nộp hợp đồng XK  sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Trước đó, ngày 7/01/2016, sau khi nhận được phản ánh của một số DN XK cá tra về việc Chính phủ đã đồng ý DN cá Tra không phải thực hiện Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2015 nhưng cơ quan Hải quan vẫn yêu cầu DN phải xuất trình “Giấy đăng ký hợp đồng XK sản phẩm cá tra”, VASEP đã phản ánh khó khăn này tới Cục Giám sát Quản lý về Hải quan. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn hoạt động XK của các DN cá tra, ngay ngày hôm sau 8/01/2016, ông Âu Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Cục Giám sát Quản lý về Hải quan đã ký công văn thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không thực hiện thủ tục này.

 

Tạ Hà - Vasep